Psioniczni - Rejestracja

Rejestrując się na witrynie „Psioniczni”, zwanej dalej „my”, ”nas”, „nasza”, „Psioniczni”, „https://forum.psioniczni.pl”, akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce, naciskając przycisk „Nie akceptuję”. Administracja witryny „Psioniczni” ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując cię o zmianach, niemniej wskazane jest, aby użytkownicy sami regularnie zaglądali do tego regulaminu. Korzystanie z witryny „Psioniczni” po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

Nasze fora zwane też „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „phpBB Teams” działają w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące technologię phpBB, która jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydane na licencji „GNU General Public License v2” zwanej też „GPL”. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania ze strony www.phpbb.com. Oprogramowanie phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą. Więcej informacji o phpBB można znaleźć na stronie https://www.phpbb.com/.

Akceptujesz zakaz publikowania wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszającym cudze prawa autorskie i dobra osobiste. Naruszenie tego zakazu może skutkować dla ciebie całkowitym zablokowaniem dostępu do tej witryny, a twój dostawca internetu zostanie powiadomiony o twoim niewłaściwym zachowaniu. Wyrażasz zgodę na to, że „Psioniczni” może w każdej chwili usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy twój temat, post. Wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich podanych przez ciebie informacji w naszej bazie danych. Informacje te nie będą przekazywane nikomu bez twojej zgody, ale ani „Psioniczni”, ani phpBB nie ponosi odpowiedzialności za włamania do witryny, podczas których może dojść do kradzieży danych.
Rejestracja na forum i usunięcie użytkownika z forum.

1. Ze względu na zabezpieczenie przed podmiotami spamującymi każdy nowo zarejestrowany użytkownik forum musi zostać aktywowany przez administrację forum. W związku z tym, nowo zarejestrowany użytkownik winien w terminie 24 godzin od rejestracji skontaktować się z administracją poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie głównej forum w celu uprawdopodobnienia realności swojej osoby i chęci dołączenia do forum. Po upływie ww. terminu użytkownik będzie usuwany. W przypadku niedotrzymania ww. terminu każda osoba może dokonać ponownej rejestracji i skontaktować się z administracją forum we wskazanym terminie w celu dokonania uprawdopodobnienia, o którym mowa wyżej.
2. Administracja forum psioniczni.pl zastrzega sobie prawo decyzji o nie aktywowaniu/usunięciu użytkownika jeśli uzna, iż realność jego osoby lub chęć dołączenia do forum nie zostanie uprawdopodobniona w sposób wystarczający.
3. Administracja forum psioniczni.pl zastrzega sobie prawo decyzji o usunięciu użytkownika z forum jeśli uzna, iż jego działania w ramach forum naruszają przepisy prawa oraz niniejszego regulaminu, w tym dobra osobiste lub majątkowe innych osób, lub utrudniają funkcjonowanie forum.

Ochrona praw autorskich.

1. Każdy użytkownik może publikować na forum psioniczni.pl swoje utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231). W przypadku utworów o charakterze obrazu (fotografia, grafika, skan obrazu lub rysunku, film, animacja itp.) użytkownik jest zobowiązany do umieszczania go na forum jedynie z użyciem zewnętrznego hostingu, który umożliwia użytkownikowi nadzór autorski nad utworem (w rozumieniu art. 16 pkt 5 oraz art. 60 ust. 1 ww. ustawy), w szczególności usunięcie zamieszczonego utworu w każdym czasie.
2. Poprzez zamieszczenie na forum swojego utworu, użytkownik udziela na rzecz forum psioniczni.pl, na czas nieoznaczony, niewyłącznej, bezpłatnej licencji (w rozumieniu art. 41 ust. 2 ww. ustawy) na wykorzystanie swoich utworów.
3. W przypadku wypowiedzenia licencji użytkownik ma obowiązek samodzielnie usunąć swoje utwory o charakterze obrazu z zarządzanego przez siebie hostingu, zaś w przypadku utworów o charakterze pisma (wiersze, opowiadania, felietony, recenzje itp.) użytkownik ma obowiązek poinformować o fakcie wypowiedzenia licencji na konkretny utwór poprzez wskazanie postu, w którym utwór ten był zamieszczony. W wyniku takiej informacji utwór zostanie usunięty z forum psioniczni.pl przez administrację forum.
4. W przypadku, gdy użytkownik, który wypowiedział licencję na konkretny utwór nie usunie go z zarządzanego przez siebie hostingu lub nie wskaże do usunięcia utworu o charakterze pisma, licencja będzie uważana za nadal udzieloną na dotychczasowych zasadach.
5. W przypadku usunięcia użytkownika przez administrację forum lub w przypadku, gdy użytkownik zrezygnuje z chęci uczestnictwa na forum, posty użytkownika oraz założone przez niego tematy, które nie noszą cech utworu w rozumieniu ww. ustawy, nie będą usuwane. Administracja forum zastrzega sobie prawo do usuwania użytkownika wraz z jego postami w wyjątkowych przypadkach.

Ochrona danych osobowych.

1. Na forum psioniczni.pl nie są przetwarzane dane osobowe. Każdy użytkownik, który uzna, że na forum opublikowane są dane, które można uznać za dane osobowe, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie administrację forum psioniczni.pl.
2. Użytkownik rejestrując się na forum nie może używać adresu mailowego zawierającego jego imię i nazwisko. Dozwolone są adresy mailowe zawierające pierwszą literę imienia i nazwisko, samo nazwisko itp.
3. Każdy użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania na forum psioniczni.pl swojego nazwiska, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie opublikował i nie zamierza publikować na forum innych danych umożliwiających zidentyfikowanie takiego użytkownika jako osoby fizycznej, w szczególności swojego wizerunku. Wszelkie dane, które w ocenie administracji forum psioniczni.pl. zostaną uznane za dane osobowe lub dane, które w zestawieniu z innymi danymi opublikowanymi na forum stanowić będą dane osobowe, będą usuwane.
4. Administracja forum psioniczni.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie przez użytkowników linków do stron, które zawierają ich dane osobowe. Publikacja takich linków nie stanowi przetwarzania danych osobowych na forum psioniczni.pl.

Powyższe zapisy regulaminu stanowią utwór w rozumieniu ww. ustawy i każde jego kopiowanie oraz wykorzystanie w całości lub fragmentach wymaga zgody administracji forum psioniczni.pl.